Bayilik Sistemi

Praktiker Kaç Çeşit Franchise Vermektedir?

Praktiker iki çeşit franchisee hakkı vermektedir. Bunlardan ilki sadece tek mağaza veya sınırlı sayıda mağaza açma hakkı veren Free Franchise modeli diğeri ise, belli bir il, ilçe veya bölgede istediği sayıda mağaza açma ve lisanslama hakkı tanıyan Master Franchise hakkıdır.

Praktiker Franchise Modelinin Diğer Franchising Sistemlerinden Farkı Nedir?

Praktiker franchising modelinin diğer franchising sistemlerinden ve daha önceki franchising sisteminden en önemli farkı franchiselere daha fazla esneklik sağlamasıdır.
Franchiseler praktiker markasını belirli şartlar altında mağazalarında ve kurumsal kimliklerinde kullanmaktadırlar.
Ticari olarak mağazalarında satılan ürünleri istedikleri tedarikçilerden sağlama serbestliğine sahiptirler.

Praktiker Franchiselere Ne Tür Hizmet Ve Hak Vermektedir?

Franchiseler kendi mağazalarında praktiker markasını kullanma hakkına sahip olacaklardır.
Praktiker franchisenin istemesi halinde kendisine ideal mağaza ve reyon planlamasını içeren çizim desteğini sağlayacaktır. Bu çizimlerde asgari ideal mağaza formatı, mağaza kategori ve reyon dağılımları yer almaktadır.
Franchislere Praktiker tarafından hazırlanan mağaza yönetim el kitabını verecektir.
Franchiselere Praktiker kurumsal kimlik kiti verilecektir.
Praktiker Toptan – Spot Pazar alanına erişim üyelik hakkı verilecektir.
Master Franchise hakkına sahip olanlarsa kendi bölgelerinde alt lisanslama ve kiralama ve belirlemeler hakkına sahip olacaktır

Praktiker Toptan- Spot Pazar Alanı Nedir?

Praktiker Toptan–Spot Pazar alanı bir platformdur. Bu platforma erişim sınırlı olup sadece Praktiker Franchiseleri erişebilmektedir.
Bu platform ve pazar alanı sosyal medya ile de desteklenmektedir.
Pazar alanında 12 kategoride 40.000’den fazla ürünün toptan satış fiyatı yer almakta olup fiyatlar sürekli olarak güncellenmektedir.
Ayrıca pazar alanında günlük veya saatlik spot ürün satış fiyatlarına da yer verilmektedir.
Pazar alanının özelliği Franchiselerin tedarikçi firmalarla direkt alış veriş yapma imkanı olmasıdır.
Franchiseler bu platformda seçmiş oldukları ürünleri satan firmanın iletişim bilgilerine sahip olacak olup bu firma ile klasik satın alma prosedürünü tamamlayacaktır.
Praktiker toptan pazar alanına herhangi bir komisyon veya benzeri ad altında ödeme yapılmamaktadır.
Franchiselerin bu platformdan satın alma yapma zorunluluğu yoktur.

Praktiker Free Franchise Katılım Ücreti Nedir?

Sisteme katılması onaylanan Free Franchise alacak firma, firmanın konumuna, mağazasının büyüklüğüne ve lokasyonuna bağlı olarak 20.000 € ile 50.000 € arasında bir sisteme katılma ücreti öder. Bu tutarın net tutarı bayi görüşmelerinde belirlenir.
Ayrıca sistemde kalınılan yıl süresince her yıl 3.000.€ ile 6.000.€ arasında yıllık aidat öderler.
Bunların dışında Franchsee sözleşme süresince yıllık kardan ve cirodan royalty fee, ciro primi, ve/veya benzeri adlar altında herhangi bir ödeme yapmaz. Sözleşmeler 5 yıllık periyotlarda yenilenir. Yenilenmelerde sisteme katılma ücreti yeniden ödenir.

Master Franchise Alma Bedeli Nedir?

Franchiselerin bir il, ilçe veya bölgenin tamamen praktiker marka haklarına sahip olacağı master franchise haklarına sahip olması da mümkündür.
Master Franchiselere yönelik sözleşme süresi, katılım ücreti ve yıllık aidatı her il, ilçe ve bölgeye göre farklılık arz edecektir. Bu konuda Praktiker merkezi ile görüşmek gerekmektedir.

Free Franchiseler Alt Lisanslama ve Kiralama Yapabilir mi?

Praktiker Free Franchising Alan’a Franchise Sözleşmesi ile belirlenen adresinde ev dekorasyonu ve inşaat malzemeleri mağazasını (“Praktiker Free Franchise Mağazası”) Praktiker markası altında işletme hakkı vermektedir. Franchising Alan hiçbir şekilde alt frachise izni veya işletme hakkı tanıyamaz.
Franchise Alan, Praktiker’in yazılı onayı olmadan başkaca bir yer veya bölgede Praktiker Franchise Mağazası işletemez.
Prensip olarak her açılacak mağaza için ayrı sözleşme yapılır. Birden fazla mağaza açılacaksa mağaza sayısı ve lokasyonu bu sözleşme de açık olarak belirlenir.

Master Franchiseler Alt Lisanslama ve Kiralama Yapabilir mi?

Evet Master Franchiseler kendi bölgeleri ile ilgili alt lisanslama ve kiralama yapabilir.
Master franchise alan firma kendi bölgesinde istediği sayıda mağaza açabilir. Bu bölgede şartları ve sözleşmeleri kendi master franchise sözleşmesi ile bağlı olmak üzere alt lisanslama yapabilir.
Master Franchiselerin sözleşmesinin sona ermesi halinde kendi bölgesinde yapmış olduğu alt lisanlama ve franchiselerinde sözleşmesi otomatik sona erer.
Master Franchise alan firma alt lisanslamalarında kendi şartlarını belirleyebilir. Bu konuda her hangi bir sınırlama yoktur.
Master Franchise her ay itibariyle o ay içinde vermiş olduğu franchiselerin listesini, yaptığı sözlşemenin örneğini ana merkeze bildirir.

Praktiker Franchise Sözleşme Süresi Nedir?

Praktiker Franchise sözleşmesinin süresi 5 yıldır. Sisteme katılan Franchsee’lere 5 yıl sistemde kalma ve Franchising sözleşmesinde yazan haklara sahip olma yetkisi verilir. 5 yıllık sürenin sonunda karşılıklı görüşülerek yeniden sözleşme yapılabilir.
Master Franchise sözleşme süresi (5+5 yıl) olmak üzere 10 yıl olarak belirlenebilir.

Free Franchise İstediği Tedarikçiden Ürün Alabilir mi?

Franchising Alan, Praktiker Franchise Konsepti altında işleteceği Praktiker Free Franchise Mağazasında, satışa arz edeceği ürünleri’ni dilediği tedarikçiden temin edebilecektir.
Bu konuda Praktiker tarafından yapılan bildirimler ve Praktiker Toptan Pazar alanı sadece tavsiye niteliğindedir ve franchiselere destek amaçlıdır.
Master Fraanchiseler kendi bölgelerinde vermiş oldukları lisanslamalarda kendi sınırlamalarını belirleyebilir.

Free Franchise ve Master Franchisenin Ana Şirketle Herhangi Bir Yasal Bağı Var mıdır?

Franchising Alan, Praktiker Franchise Mağazası’nı yasal ve ekonomik olarak bağımsız bir girişimci gibi kendi adına, kendi hesabına ve riski kendisine ait olmak üzere işletecektir.
Franchising Alan, Praktiker Franchise Mağazası’nın (reklamlar, iş dokümanları, iş tesisleri) Franchising Veren ’den yasal olarak bağımsız olduğunu göstermekle yükümlüdür.
Franchising Alan ve Franchising Veren arasında Praktiker Franchise Konsepti’nin, belirli bir marka ve know-how’un bedel karşılığı kullanımına ilişkin kurulan ticari ilişki dışında vekalet, temsil acente ortaklık, hizmet veya benzer bir ilişki söz konusu değildir.
Franchising Alan, ‘‘Praktiker” markasını, kendi şirket unvanının bir parçası olarak kullanamaz.
Franchising Alan, Praktiker markasının kullanımında Praktiker Franchise Konsepti ile Praktiker Franchise El Kitapçığı’nda gösterilen kullanım şekil ve düzenine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Praktiker Franchise Verme Yetkisi Kime Aittir?

Praktiker franchisee verme yetkisi sadece Uygulama Yapı Marketleri A.Ş.’ne aittir. Başkaca kişi ve kuruluşlar pazarlama ve tanıtım için görevlendirilmiş olsa bile hiçbir kişi ve kuruluşun Praktiker Franchsee sözleşmesi imzalama ve lisanslama yetkisi yoktur. Bu durumun tek istisnası Master Franchsee verilmesidir.
Master Franchsee imzalanmış şirket ve kuruluşlar ise sadece kendi bölgeleri ile ilgili franchsee verebileceklerdir. Bu hak kapsamında verilen Franchseelerin imza tarihinden en geç 7 gün içinde Praktiker merkeze bildirilmesi gerekmektedir.
Master Franchseeler alt lisanslama verdikleri franchseelerin eylemlerinden müteselsil sorumlu olacaklardır.

Praktiker Franchsee Tanıtımı ve Pazarlaması Yapan Yetkili Firmalar Var mıdır?

Praktiker Franchsee pazarlaması yapması için bazı kişi ve kuruluşlarla pazarlama ve tanıtım anlaşması imzalamıştır. Bu kişi ve kuruluşların tam listesi www.praktiker.com.tr sitesinde yer almaktadır.

Free Franchisiler ve Master Franchiseler Mağazalarında İstediği Fiyatı Uygulayabilecekler mi?

Free Franchisler ve Master Franchiseler mağazalarında istediği fiyatı uygulayabilirler. Master Franchicekler kendi bölgelerinde ve alt lisanslamalarında kendi belirlemelerini ve sınırlamalarını yapabilirler.

Praktiker Franchiseleri Nasıl Denetlemektedir?

Daha önce de açıklandığı üzere Franchseler mağazada satacakları ürünleri istedikleri tedarikçiden satın alabilirler. Bu satın almalara yönelik her hangi bir denetim yoktur.
Ancak taraflar arasında imzalanan Fraanchising hükümleri gereği, gerek marka kullanımı ve gerekse de Tüketici Kanunu’ndan kaynaklanan tüketici haklarına yönelik ihlallerin olup olmadığına yönelik dönemsel denetimler yapılacaktır.

Praktiker Mağaza Konsepti Kaç Metre Karede Açılabilmektedir?

Praktiker’in iki çeşit mağaza konsepti vardır. Bunlardan bir tanesi 300-1.000 m2 arasında kurulabilen Praktiker Pratik mağaza konsepti diğeri ise 1.000-5.000 m2 arasındaki Praktiker mağaza konseptidir.

Praktiker Mimari Konsept Danışmanlığı Neyi Kapsamaktadır?

Praktiker Franchsee’lere mimari konsept konusunda danışmanlık desteği verir. Mağazanın genel görünümü ,dekorasyon,taban döşemeleri ,raflar kısaca Mağazanın “İşleyiş”e geçmesi ve sürekliliğini koruması için her türlü mimari ve işleyiş konsepti konusunda Praktiker sisteme katılacak Franchsee’ye danışmanlık desteği verir.
Bu danışmanlık süresince üçüncü kişilerden alınacak mal ve hizmetin bedeli franchsee tarafından ödenir.

Mağaza Yönetim El Kitabı Nedir?

Praktiker mağazaların verimli işletilmesi için yıllarca edindiği bilgi birikimini ve tecrübesini mağaza yönetim kılavuzu adlı kitabında toplamıştır. Bu kitapta bir mağazanın verimli ve düzgün yönetilmesi için gereken bütün hususlara ayrıntıları ile yer verilmiştir.
Mağazanın ideal organizasyon yapısı, mağaza da çalışacak bütün personelin görev tanımları, sorumluluk alanları, etkinlikleri ve yetkinlikleri, çalışma saatleri, vardiya düzenleri ve personel ile ilgili diğer hususlar en ince ayrıntısına kadar belirlenmiştir. Ayrıca yine mağaza yönetim el kitabında mağaza da satışların verimliliğin artırılması için raf düzenlerinin ve ürün teşhirlerinin nasıl yapılacağı , stok takibinin nasıl yapılacağı ayrıntıları ile yer almaktadır. Mağaza işletmeciliği esnasında kullanılacak belgelere, formlara ve raporlara da kitapçıkta yer verilmiştir.

Franchiselere Praktiker Kurumsal Kimlik Kiti Nedir?

Praktiker kurumsal kimlik kiti, Praktiker markasının mağaza içinde, basılı evraklarda, reklam alanlarında ve çeşitli mekan giydirmelerinde nasıl kullanılacağını gösteren dökümanlardır.

Franchseelerin Tek Tip Yazılım Kullanması Zorunlu mudur?

Sisteme dahil olan Franchseeler istemeleri halinde Praktiker tarafından belirlenen bilgi sistemlerini kullanabilir. Sisteme dahil olan bütün franchsee’lerde aynı bilgi sistemleri uygulaması zorunlu değildir.
Praktiker tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin kullanılması durumunda ücretleri franchsee tarafından verilmek üzere sistem kurulumu yaptırılır.

Praktiker Franchsee Başvuruları Nasıl Yapılmaktadır?

Praktiker Franchise başvuru iki şekilde yapılmaktadır.
1.Yöntem Praktikerin web sitesi olan www.praktiker.com.tr adresinde yer alan Franchise Başvuru formunu doldurarak franchsee olmak için başvurabilirsiniz.
2.Yöntem Praktiker’in franchsee başvuruları için özel olarak tahsis ettiği telefon numarası arayarak Franchise Başvuru Formu talep edebilirsiniz. Ayrıca Franchise Satış Yetkilisi size bu telefonda talep ettiğiniz diğer bilgileri de verecektir.
Praktiker Franchisee Başvuru ve Bilgi Hattı; 0850 201 34 00

Franchsee Görüşme Süreci Nasıl Olmaktadır?

Franchsee Görüşme süreci 2. aşamadan oluşur
1.Aşama; Franchise Başvuru Formaları ilk olarak Franchise Departmanı Uzmanları tarafından değerlendirilir. Değerlendirme aşamasında adayın franchise profiline uygun olması ve Genel Müdürlük tarafından planlanan lokasyonlarda franchise olmak istemesi en önemli seçim kriteridir.
Franchise Departmanı Uzmanları değerlendirme sonucunda ,franchise adayını telefon ile arar ve Genel Merkez’de bir randevu gün ve saati belirler. Bu görüşmenin amacı, franchise adayımızı tanımak ,beklentilerini anlamak ve Praktiker’in franchise konsepti hakkında bilgi vermektir.
Görüşme esnasında Praktiker ile franchise arasında bir Gizlilik Sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmenin amacı her iki tarafında ticari sırlarını 3.şahıs ile paylaşmayı engellemektir. Görüşme sonucunda konsept hakkında franchise adayı ile mutabakata varılır ise Franchise Uzmanı franchise adayına Franchise Aday Bilgi Formu ve franchise sözleşme metnini teslim eder ve bir sonraki görüşme için tarih ve saat belirler.
2.Aşama Bu görüşmede Franchise adayının yaptığı hazırlıklar üzerinden lokasyon seçimi değerlendirilir. Lokasyon seçimi ve aday profili ile ilgili olumlu geçen görüşmeler sonrası franchising sözleşmesi imzalama aşamasına gelinir. Franchising sözleşmesinin imzalanmasından sonra mağaza açma süresine veya mevcut mağazanın lisanslamasına kadar geçecek aşamalar Franchisee ile Franchising departmanı tarafından birlikte koordine edilir.